Nieuwbouw Ligboxenstal te Havelte

Op deze stal is de nieuwe dakbedekking Marlon CST Heat Guard polycarbonaatplaat toegepast.